You are here: Home > dwory > Głuponie

Głuponie

10Ten parterowy dwór, z mieszkalnym piętrem ukrytym w łamanym polskim dachu, nie reprezentowałby niczego szczególnego, gdyby nie zachowane elementy bryły sięgające najdawniejszej tradycji obronnych dworów, jakimi są jego narożne alkierze. Alkierze te są wspomnieniem narożnych baszt średniowiecznych zamków obronnych, a także ważnym elementem obronnych dworów XVI i XVII wieku. Raczej skromna siedziba została wybudowana w latach 1765-1778 dla ówczesnego właściciela miejscowości Józefa Urbańskiego. Później nieco zmieniona. Dzięki umiarkowanym aspiracjom twórcy dworu zachowali dawną tradycję, nie ulegając nowym modom w architekturze. Głuponie były w XVIII wieku własnością Urbańskich, w XIX Kamińskich, by później przejść w ręce niemieckie. W roku 1939 Głuponie były własnością Niemca Wilhelma von Hardta i wraz z folwarkiem Tomaszewo w 1926 roku 1051 liczyły hektarów.

Comments are closed.