You are here: Home > dwory > Głębokie

Głębokie

13Bardzo ładny, klasycystyczny dwór w typie tych wznoszonych około roku 1800, jak Gębice czy Grab, powstały jednak dopiero wiatach 1911-1913, Piętrowy, nakryty dachem czterospadowym, z okazałym doryckim portykiem kolumnowym wielkiego porządku zwieńczonym trójkątnym frontonem, w którym półokrągłe, typowe dla klasycyzmu, okienko. Dwór w Głębokim nawiązuje do czerpiącego z klasycyzmu i baroku stylu polskiego, który w tym czasie był już bardzo popularny wśród wielkopolskiego ziemiaństwa. Głębokie było w XIX wieku i na początku XX własnością Jeżewskich. W 1909 roku właścicielem był Dominik Jeżewski. W okresie międzywojennym należało do Twardowskich. W 1939 roku właścicielem Głębokiego był Stefan Twardowski. Majątek w 1926 roku liczył 953 hektary.

Comments are closed.