You are here: Home > dwory > Działyń

Działyń

3Niezbyt piękny, obszerny piętrowy dwór-pałac z około 1880 roku, nakryty dachem dwuspadowym, z płytkim ryzalitem na osi zwieńczonym trójkątnym naczółkiem. W parku zniekształcony po wojnie drugi dwór lub rządcówka, parterowy, nakryty dziś płaskim dachem czterospadowym, z niesymetrycznie umieszczonym wejściem, zbudowany około 1890 roku. Działyń był niegdyś własnością Wołłowiczów. Później przeszedł w ręce niemieckie i co najmniej od 1881 roku należał do rodziny von Sprenger. Być może około 1938 roku stał się własnością Zygmunta Pągowskiego. W 1930 roku Działyń był własnością Niemca Heinricha von Sprenger. Majątek w 1926 roku liczył 2775 hektarów i miał gorzelnię.

Comments are closed.