You are here: Home > dwory > Dłoń

Dłoń

14Niemiecki przemysłowiec z Berlina żydowskiego pochodzenia Samson Wolier wydał świetnie dwie swoje córki za mąż: Helenę za Niemca hrabiego Leopolda von Ziethena i Marię Otylię za Polaka księcia Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego. Wkrótce obie siostry zamieszkały w nowo wzniesionych pałacach: hrabina von Ziethen w Smolicach zbudowanych w neobarokowym wilhelmińskim stylu, a księżna Drucka-Lubecka w bardzo udanym pałacu w Dłoni, zbudowanym według najlepszych koncepcji stylu narodowego wyłożonych w broszurce księcia Zygmunta Czartoryskiego z Rokosowa z roku 1896 O stylu krajowym w budownictwie wiejskim. Eksplozja budowli w tym stylu, szczególnie wśród rezydencji zamawianych przez wielkopolskich ziemian w początku XX wieku, była reakcją na antypolską politykę pruską, co znalazło również swój wyraz w tej pięknej rezydencji polskiej księżnej berlińskiej proweniencji. Księżna musiała wkrótce po ślubie poczuć się Polką, skoro wybrała dla swego domu koncepcję stylu narodowego. Zresztą po jakimś czasie nawet przez Niemców uważana była za Polkę, a źródła niemieckie wymieniają księżnę jako polską właścicielkę ziemską. Autorem projektu był najlepszy- obok nieco starszego Stanisława Boreckiego czy Stefana Cybichowskiego -realizator programu narodowego, Roger Sławski, jak wielu innych architektów polskich tych czasów wykształcony na Politechnice Charlottenburskiej.

Comments are closed.