Mielżyńscy

Chobienice co najmniej od XVIII wieku aż do drugiej wojny światowej pozostawały w rękach Mielżyńskich. W XIX wieku była tu najbardziej w Wielkopolsce znana owczarnia licząca trzy tysiące owiec, dająca najlepszą w Wielkim Księstwie Poznańskim wełnę. Jednym z właścicieli Chobienic był Maciej Mielżyński (1799-1870), bardzo zasłużony dla gospodarki polskiej ziemianin, żołnierz 1831 roku, działacz społeczny, współtwórca Bazaru i Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu oraz Towarzystwa Naukowej Pomocy udzielającego stypendiów niezamożnej młodzieży, poseł do sejmu pruskiego, a następnie dożywotni członek Izby Panów. Pierwszy nosił szczególnie ulubioną czapkę specjalnego kroju, której potem nadano od jego imienia nazwę „maciejówka”. Józef Mielżyński-Wichliński (ur. 1901) z Chobienic był adoptowanym synem Ignacego Mielżyńskiego. Zmarł w niewoli niemieckiej w roku 1943. Dziećmi Józefa Mielżyńskiego-Wichlińskiego są: Andrzej Mielżyński-Wichliński mieszkający w Poznaniu i Teresa Mielżyńska-Wichlińska mieszkająca w Londynie. W 1930 roku właścicielem Chobienic był Ignacy Mielżyński. Majątek w 1926 roku liczył 2032 hektary, miał gorzelnię, cegielnię i torfiarnię.

Chobienice

Do dość licznej serii późnobarokowych pałaców i dworów powstałych około połowy XVIII wieku, a kontynuujących tradycję o kilkadziesiąt lat wcześniejszą, należy pałac w Chobienicach. Dobrym przykładem tej tradycji jest pałac w Pniewach, a kontynuacją dwory i pałace w Pępowie, Turwi czy Popowie. Pałac w Chobienicach zbudowany został krótko przed 1765 rokiem dla Józefa Mielżyńskiego. Prosta, piętrowa, szlachetna bryła na rzucie prostokąta, nakryta czterospadowym dachem. Na początku XIX wieku, jak to się często zdarzało, dobudowano kolumnowy portyk zwieńczony frontonem, na którym herb Nowina Mielżyńskich, a w drugiej połowie wieku wzdłuż całej fasady ogrodowej dobudowano trakt z wieżą, nakryty płaskim dachem. Obok dwie oficyny z drugiej połowy XVIII wieku, z których jedna później przebudowana.

Strzeszki

Klasycyzujący dwór z około połowy XIX wieku, parterowy, z mieszkalnym poddaszem przechodzącym w mezzanino w partii pozornego ryzalitu na osi, nakryty niskim dachem dwuspadowym. Ryzalit opięty czterema pilastrami wielkiego porządku i zwieńczony trójkątnym frontonem.

Strzeszki są gniazdem Strzeszkowiczów, zwanych też Strzeszkowskimi, i pojawiają się w dokumentach co najmniej od 1391 roku. W 1578 roku były własnością Zofii Brodowskiej i Bernarda Strzeszkowskiego, w XVII wieku Zieleńskich i Mechlińskich, później Stablewskich. W ręce niemieckie przeszły przed 1881 rokiem, kiedy to należały do Oscara Friedricha. W okresie międzywojennym własność Seifarthów.

W 1939 roku właścicielem Strzeszek był Niemiec Hugo Seifarth. Majątek w 1926 roku liczył 226 hektarów.

Suchary

Zbudowany w drugiej połowie XIX wieku piętrowy pałac został na początku XX wieku niefortunnie powiększony o jedną kondygnację, co spowodowało utratę harmonii i proporcji. Na osi elewacji frontowej płytki ryzalit zwieńczony trójkątnym naczółkiem, a na skraju półokrągły ryzalit kaplicy, na którym balkon. Pozbawione okazałości wejście umieszczone zostało w bocznej elewacji.

Suchary występują pod nazwą Czuchery w 1385 roku, kiedy to Wojciech z Samsieczna układał się z klasztorem byszewskim o dziesięcinę z Czucher, czyli z Suchar. W 1881 roku właścicielką Suchar była Niemka o nazwiska Schlieper. Krótko potem dobra te kupił porucznik Walter Falckenberg za 475 tysięcy marek. Majątek liczył wówczas 550 hektarów.

Suchary od 1921 roku do dziś są domem księży palotynów.

Ród Wężyków

Zalesie występuje w źródłach od 1400 roku. Na początku XV wieku własność rodu Wężyków. W 1616 roku dziedzicem był Marcin Głuchowski. Pod koniec XVIII wieku w rękach Nieświastowskich, od których w 1808 roku majątek kupił Kajetan Stablewski. W drugiej połowie XIX wieku było własnością Stanisława Stablewskiego, posła do sejmu pruskiego, dyrektora generalnego Ziemstwa Kredytowego w Poznaniu. Tu odbywały się spotkania – podobnie jak w wielu innych dworach i pałacach wielkopolskich -ówczesnej elity. Bywał tu między innymi Karol Marcinkowski, a także sławna patriotka Emilia Sczaniecka oraz krewny właścicieli arcybiskup gnieźnieńsko-poznański Florian Stablewski. Gościem w Zalesiu był również słynny rysownik, który dla potomności utrwalił wizerunki niezliczonej liczby zabytkowych polskich budowli, Napoleon Orda. W rękach rodziny Stablewskich Zalesie pozostawało aż do drugiej wojny światowej.