Kobylniki

Patrząc na dwór w Kobylnikach, nietrudno się przekonać, jak wiele różniło polskie dwory od niemieckich. Niemieckie wzorowane na miejskich willach, wznoszone często z czerwonej, nie tynkowanej cegły, w najlepszym razie neogotyckie bądź neobarokowe, jak w Smolicach, zawsze chłodne, choć rzemieślniczo doskonałe, pozbawione były wdzięku polskich rezydencji. Polskim dworom w Srebrnej Górze, Grochowiskach Szlacheckich czy wielu […]

Węgierskie

Ładny okazały piętrowy dwór, z pięknym reprezentacyjnym portykiem arkadowym wielkiego porządku wspartym na dwóch filarach i dwóch kolumnach, zwieńczonym trójkątnym frontonem, za którym wysoki dach części środkowej budynku. Pozostałe części nakryte płaskim dachem zakrytym attyką. Dwór zbudowany około 1912 roku według projektów Rogera Sławskiego dla właścicieli Węgierskich Ziołeckich, nawiązujący w pewnym stopniu do tak zwanego […]

Różanna

Skromny dwór z pierwszej połowy XIX wieku, parterowy, nakryty dachem naczółkowym z okienkiem powiekowym nad wejściem. Wejście flankowane parą pilastrów. Dwór w drugiej połowie XIX wieku powiększony o parterowe przybudówki. Różanna, zwana też dawniej Rożunna, należała w 1577 roku do Różańskich i Rogalińskich, a w końcu XVIII wieku do Ignacego Kossowskiego. W XIX wieku przeszła […]

Bagatela

W 1879 roku stojący tu klasycystyczny pałac z przełomu XVIII i XIX wieku przebudowany został według projektów znanego polskiego architekta Zygmunta Gorgolewskiego na pałac myśliwski księcia Ferdynanda Radziwiłła. Powstał piętrowy budynek, z drugim piętrem skrytym w mansardowym dachu dekorowanym lukarnami, z wąskim ryzalitem na osi mieszczącym wejście. Przez nakrycie oddzielnym czterospadowym dachem mansardowym ryzalit sprawia […]

Swarzędz Nowa Wieś

Obszerny, parterowy dwór, z piętrem w mansardowym dachu, o skromnym wejściu na osi, nad którym wystawka. Bryłę urozmaica okrągła baszta, nieco tylko wyższa od korpusu głównego, z oryginalnym ..spiętrzonym” hełmem. Dwór zbudowany zapewne na początku XX wieku. Folwark Nowa Wieś, później włączony w administracyjne granice miasta Swarzędz, powstał około połowy XIX wieku. W latach 1858-1903 […]