You are here: Home > dwory > Czeluścin

Czeluścin

14Niemal całkowicie przebudowany po wojnie – łącznie ze skuciem detalu architektonicznego – neogotycki dwór z drugiej połowy XIX wieku, piętrowy, o nieregularnym kształcie, nakryty płaskimi dachami. Z pierwotnej dekoracji zachowały się jedynie wieńczące część budynku blanki oraz lizeny przechodzące w sterczyny. Czeluścin jest wymieniany w dokumentach co najmniej od 1395 roku. W XVI wieku własność Siedleckich, w XVII wieku Rogalińskich herbu todzia, w XVIII wieku generała Umińskiego. W wieku XIX Czeluścin należał do Stablewskich, a następnie Morawskich. Na początku lat osiemdziesiątych XIX wieku trafił do Samsona Woliera, niemiecko-żydowskiego finansisty z Berlina, właściciela nieodległych Smolić. Na początku XX wieku zakupiony przez pruską Komisję Kolonizacyjną został rozparcelowany. W okresie międzywojennym Czeluścin nie stanowił ośrodka większych dóbr ziemskich.

Comments are closed.