You are here: Home > dwory > Czekanów

Czekanów

Parterowy dwór, z wysuniętą częścią fasady ujętą w dwa ryzality zwieńczone trójkątnymi frontonami. Pomiędzy ryzalita mi wgłębny dwukolumnowy ganek wejścia. Dwór nakryty dachami czterospadowymi, zbudowany w latach dwudziestych XX wieku. Czekanów występuje w dokumentach co najmniej od 1435 roku. W XVI wieku w części własność Gniazdowskich, w części Czekanowskich. Później całość w rękach Czekanowskich. Co najmniej od początku XVIII wieku do 1876 roku Czekanów należał do Biernackich, w tym kasztelana rozpierskiego Władysława Biernackiego i Michała Antoniego Biernackiego. W 1877 roku spadkobiercy tego ostatniego sprzedali Czekanów księciu Ferdynandowi Radziwiłłowi, właścicielowi tak zwanego hrabstwa przygodzickiego. Od 1906 roku majątek należał z kolei do księcia Karola Radziwiłła, który na siedzibę wybrał sobie nieodległy folwark dóbr czekanowskich Bagatelę. Potem i aż do drugiej wojny światowej własność jego syna, księcia Władysława Radziwiłła. W 1939 roku Czekanów był własnością księcia Władysława Radziwiłła. Majątek w 1926 roku liczył 732 hektary.

Comments are closed.