You are here: Home > dwory > Chwałkowo

Chwałkowo

10Duży, piętrowy dwór z końca XIX wieku, z dwupiętrowym obszernym ryzalitem na osi, zwieńczonym dekoracyjnym szczytem. Ryzalit poprzedzony portykiem wspartym na czterech kolumnach i dwóch filarach dźwigających taras pierwszego piętra. Dzięki wysokiemu podpiwniczeniu, kilku kondygnacjom mieszkalnym, bardzo wysokiemu stromemu dachowi i wysokiemu szczytowi ryzalitu dwór robi szczególnie strzeliste wrażenie. Po stronie ogrodowej okazały taras z zejściem do parku. Po jednej stronie dworu niedawno dobudowane skrzydło, jak na czasy socjalistyczne, całkiem do przyjęcia. Chwałkowo występuje w dokumentach od 1399 roku. Od końca XIV wieku właścicielami byli Chwałkowscy, zwani też Fałkowskimi. W roku 1616 właścicielem był (Wacław Wtostowski.kasztelan.krzywiński) W XVIII wieku należało do Wierusz Kowalskich, z których Leon sądzony był za udział w insurekcji kościuszkowskiej. W pierwszej połowie XIX wieku własność Bojanowskich, a w 1840 roku, drogą przymusowej licytacji, Chwałkowo przeszło w ręce niemieckiej rodziny Neugebauerów i pozostało w ich posiadaniu do około 1924 roku, kiedy to stało się własnością Józefa Korytowskiego (ur. 1893), rozstrzelanego przez Niemców na rynku w Krobii 21 października 1939 roku. W roku 1939 właścicielem Chwałkowa był Józef Korytowski. Majątek w 1926 roku liczył 905 hektarów.

Comments are closed.