You are here: Home > dwory > Bagatela

Bagatela

11W 1879 roku stojący tu klasycystyczny pałac z przełomu XVIII i XIX wieku przebudowany został według projektów znanego polskiego architekta Zygmunta Gorgolewskiego na pałac myśliwski księcia Ferdynanda Radziwiłła. Powstał piętrowy budynek, z drugim piętrem skrytym w mansardowym dachu dekorowanym lukarnami, z wąskim ryzalitem na osi mieszczącym wejście. Przez nakrycie oddzielnym czterospadowym dachem mansardowym ryzalit sprawia wrażenie wieżyczki. Efekt ten potęgował pierwotnie maszt przewidziany do zatknięcia chorągwi – dziś w tym miejscu chorągiewka z datą budowy. Po drugiej stronie ryzalit owalnego salonu. Przy dekoracji pałacu pracował Bissink z Wrocławia, a część mebli wykonali Ferrari i Montagner z Berlina. W 1909 roku w holu zawieszone zostały trofea myśliwskie z afrykańskiej wyprawy księcia Władysława Radziwiłła. Bagatela jest zupełnie róża od nieodległego pałacu myśliwskiego księcia Antoniego Radziwiłła w Antoninie projektu Karola Fryderyka Schinkla. W swej formie nawiązuje do architektury francuskiej, choć zapewne za pośrednictwem współczesnego willowego budownictwa Berlina. Po wojnie pałac został w koszmarny sposób przebudowany i dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX wieku przywrócono mu pierwotny kształt. Nowym elementem jest portyk kolumnowy ujmujący wejście. Bagatela leżała w dobrach Czekanów, stanowiących niegdyś własność Biernackich. Od 1877 roku dobra te należały do książąt Radziwiłłów, w tym – w początku XX wieku – do księcia Karola Radziwiłła, a w roku 1939 do księcia Władysława Radziwiłła. Przejściowo Bagatela była główną siedzibą właścicieli Czekanowa. W okresie międzywojennym Bagatela nie stanowiła ośrodka większych dóbr ziemskich.

Comments are closed.